top of page
Finn logo.png

Finn lanserte den første Hydroseeder® i 1953. Designet for å blande og sprøyte en blanding av frø og gjødsel over store områder, dette var mer enn en produktinnovasjon - det var frøet som skapte en ny industri av torv- og erosjonskontrollentreprenører.

 

Hydroseeding er mer effektivt enn sodding, broadcast seeding eller noen annen metode for å etablere torv. Finn hydroseeders bruker hydraulisk drevet, mekanisk omrøring og væskeresirkulering for å forbedre lasting, blanding og tømming.

 

Finns spesielle pumpedesign, utvalg av modeller og mange alternativer gir en robust og operatørvennlig hydroseeder samtidig som vedlikeholdskostnadene holdes nede. Ingen annen produsent kan komme i nærheten av Finns tilbud for variasjon, innovasjon og pålitelighet.

 

Ta kontakt for mer informasjon

 

T30 HydroSeeder 

T30 HydroSeeder er den ideelle startmaskinen med de viktigste funksjonene. Du kan enkelt administrere såing av profesjonell kvalitet, mulching av fiber, skjæring og mye mer, alt med legendarisk FINN-effektivitet og kostnadseffektivitet.

T30 HydroSeeder
T30 HydroSeeder
bottom of page